Dotterbolag till världskoncernen ArcelorMittal 

Sedan 2007 är ArcelorMittal Construction Sverige AB ett helägt dotterbolag till världskoncernen ArcelorMittal.

Årlig produktionskapacitet på cirka 114 miljoner ton råstål och mer än 210.000 anställda i 60 länder gör ArcelorMittal till världens ledande stål och gruvföretag. Industriell närvaro i 19 länder gör oss marknadsledande inom områden som fordonsindustri, bygg, vitvaror/hushållsapparater och förpackningsindustri. Vi går i spetsen för forskning och utveckling liksom för produktionsteknik, råvaruutvinning och logistik.

Forskning och utveckling

Vad gäller forskning & utveckling är ArcelorMittal positionerade i stålproduktionens absoluta framkant. Vi har 12 stora forskningscentran över hela världen och våra F&U-kostnader överträffade under 2015; 227.000.000 USD.

Investeringar i framtiden ger oss den plattform vi behöver för hållbar och kommersiell framgång för företaget.

Våra forskares stålkompetens används för att utveckla miljövänliga produkter som ultrahöghållfasta stål (UHSS) och Ultra-Low CO2 Steelmaking (ULCOS). Ny teknik ger oss också renare processer och hållbar produktion vilket minimerar miljöpåverkan både från oss och våra kunder.

Stålproduktion

Vi är idag den särklassigt största producenten av stål på den nord- och sydamerika marknaden liksom i Afrika. Vi har starka positioner i CIS-regionen och en växande närvaro i Asien, inklusive Kina och Indien. Vi är också den största stålproducent inom EU, med ledande postioner i Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Luxemburg, Polen, Tjeckien och Rumänien.

Gruvor

ArcelorMittal har en global gruvportfölj med 14 rörelsedrivande enheter i Algeriet, Brasilien, Bosnien, Kanada, Kazakstan, Liberia, Mexiko, Ukraina och USA.

Våra gruvor producerade under 2015 nära 74 miljoner ton järnmalm vilket tillgodoser ca 62% av våra egna malmbehov och gör oss till en av de största järnmalmsproducenterna i världen. I egna gruvor utvinns också 6.3 miljoner ton kokskol/PCI, vilket motsvarar ca 15% av egen förbrukning.

Börsnoterat

ArcelorMittal är noterat på börserna i New York, Amsterdam, Paris, Luxemburg, Barcelona, Bilbao, Madrid och Valencia.

Forskning och utveckling

Gruvor

Ukraina ArcelorMittal