Hairexcel 60my (Granite)

Hairexcel är en stark, reptålig och korrosionsstark beläggning som ger bra motstånd mot bleckning.
Monteras i tuffa miljöer med hårda yttre krav. 

Beläggningstjocklek 60my
Primer 30my
Topplack 30my
Glans  
Hygien (EC 852200 M) Vit kulör kan användas i livsmedelsindustrin. Skall dock inte vara i direkt kontakt med denna.
Baksideslack 12my
Korrosionsklass RC 3 extriört användande
UV klass RUV 3 extriört användande
Humiditetsklass CPI3 interiört användande