Mattpolyester

Mattpolyester ger en sidenmatt struktur som minskar reflektionerna från ytan. Mattpolyster används ofta till takpanneplåt.

Koncernbenämning Naturel
Beläggningstjocklek 35my
Primer 15my
Topplack 20my
Glans Matt låg ljusreflektion
Baksideslack 12my
Korrosionsklass RC 4 extriört användande
UV klass RUV 4 extriört användande
Humiditetsklass CPI4 interiört användande