Produktionslinje Stam

Ny maskinlinje för 127-profilen

Vår nya produktionslinje för 127-profilen är nu på plats. Profilen är den samma som tidigare men med nya maskinen förbättras kapacitet och kapabilitet för att möta morgondagens krav på flexibilitet.

Vi kan nu köra tjocklekar upp till 1,50 mm och kortar samtidigt våra leveranstider.