Lysplater

Lysplater

Lysplater av høyeste kvalitet, der platens fremste egenskap er styrke i kombinasjon med lav vekt.

Platene er laget av glassfiberarmert polyester, noe som gir stor slagfasthet noe som gir helt andre og mer fremtredene egenskaper sammenlignet med uarmerte plater.

Våre plater blir brukt på tak og vegg, svært ofte i kombinasjon med profilerte stål/aluminiumsplater eller andre fasade / takmaterialer.

Platene kan også leveres med kondensbelegget Konisol.

Lysplater - armert 450 gr/m2
Profilert lik våre profiler.

Profil Lagerlengde
16 profil 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
18 profil 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
20 profil 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
20 profil LS 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
45 profil / 894 3000 mm
  4000 mm

Andre lengder på forespørsel.