Nockräcke

Nockräcke

Nockräcke används som säkerhetsinfästning av livlina. Kraven på säkerhet kring takarbeten är högt ställda och här finns tydligt regelverk för vad som gäller. Nockräcket gör att man enkelt kan fästa in sig i en för ändamålet godkännt räcke och då längs nocklinjen.