Fjällräven Center

Sandwichpaneler isolert med steinull

Steinullpaneler har en kjerne av mineral ull og en attraktiv ut- og innsiden av stål plate. Steinullpaneler er tilgjengelig for vegg og tak i en rekke varianter basert på brannkla, termisk isolasjon og utseende.

Montering

ArcelorMittal prosjekt leverer paneler med synlig innfesting for liggende installasjon. Skruene er skjult under beslag på bjelker og i hjørnene. For vertikal montering anbefales paneler med overlapp og skjult innfesting på langs. For å oppnå maksimal styrke og planhet av mineral ull er fibre vendt 90 grader.

Isolering

Panelene har som standard en kjerne av mineralull med tetthet 85 kg/m3. Den valgte kvaliteten er optimalisert for termisk isolasjon (U-verdi) og vekt.

Når det er krav til økt bæreevne kan våre panel, i mot et mindre pris øker-leveres med mineral ull tetthet 100 kg/m3 eller 120 kg/m3. U-verdien av panelene vil være litt lavere. Mineral ull isolasjon fiber også slått den 90 grader for å oppnå maksimal styrke og flathet

 

Tettelister

Det er viktig at panelene leveres med tettelister som oppfyller kravene til luft og vann tetthet og motstand til brann. De ulike variantene monteres av oss før levering, men hvilken type list må angis ved bestilling. 

Som standard leveres type er J6 som beskytter langsgående skjøter utvendig mot fuktighet og regn og innsiden diffusjon tett. Type J5 må monteres på alle paneler der veggen skalvære  brannklasifisert.

 

Brannegenskaper

Våre mineralullspaneler klassifiseres som A2-s1, d0 og har høy motstandskraft mot brann. Mineralull klassifiseres normalt i A1, men på grunn av limet mellom isolering og utvendig/innvendig stålplater blir mineralullspaneler generellt klassifisert i A2. 

Vegger med mineralullpaneler kan klassifiseres i EI 60 till EI 180 (EN 13 501-2) alt etter tykkelsen på panelene, spennvidde og påmonterte tettelister i fra fabrikk. 

 

SteInullspanel - Tak

Promisol Rock 3005 T

 

SteInullspanel - Vegg 

Pflaum FE/FO

Promisol Rock 3003-5003