Marknaden

ArcelorMittal Projekts breda sortiment är utvecklat för att svara upp mot behoven vid större byggprojekt.

Med programmet vänder vi oss till arkitekter, konstruktörer, byggnadsinengörer och andra som i en föreskrivande roll påverkar konstruktion och materialval. En självklar målgrupp är också direkta köpare som byggnadsentreprenörer, hallbyggare, projektörer och fastighetsbolag.

 


Takplåt, väggplåt, regnvattensystem, balk 
och sandwichpaneler från ArceloMittal Projekt är vanligt förekommande vid byggnation av t ex:

Arenor

Våra tunnplåtsprodukter har tekniska och designmässiga egenskaper som passar utmärkt vid byggnation av t ex idrottsarenor, mässhallar och koncertbyggnader. 

Köpcentran

Takplåt, väggplåt, balk och sandwichelement från ArcelorMittal är vanliga inslag i butiker, gallerior och köpcentran över hela världen. 

Logistikcenter

Tunnplåt är ett utmärkt alternativ vid byggnation av stora lager- och logistikhallar.  

Parkeringshus

Vårt byggplåtsprogram omfattar allt det som krävs för byggnation av parkeringshus av alla storlekar.

Bilhallar

Flexibiliteten och variationsrikedomen sett till kulörer och beläggningar gör våra produkter eftertraktade inom bilhandel där kraven på arkitektur och design är höga.

Industrifastigheter

Profiler och paneler från ArcelorMittal Projekt är ett vanligt inslag i byggnader avsedda för såväl industri- som trading- och kontorsverksamhet. 

Jordbruksfastigheter/djurstallar

Lantbruket är en viktig kundkategori. Vi har genom åren levererat takplåt, väggplåt, balk och väggpaneler till ett stort antal   lantbrukshallar och djurstallar över hela Europa. 

Kobbs/Löfbergs

Bergen Köpcentrum

Salle

Audi Bergen

Lambertsson