Miljö

Miljö

Vår verksamhet bygger på att finna arbetssätt och rutiner som minimerar vår påverkan på miljön. 

I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återvinning av material och produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar. Vi arbetar uteslutande med återvinningsbara materiel och den plåt vi använder i tillverkningen levereras från stålverk som klarar högt ställda miljökrav.

ArcelorMittal Construction är sedan 2003 certifieriade enligt ISO 14001.

Miljöpolicy

ArcelorMittal Construction Sverige AB ingår i ArcelorMittal-gruppen som är en av Europas ledande producenter av byggplåt.

Våra kunder, partners, anställda och ägare kan vara säkra på att vi strävar efter att förorsaka så liten miljöpåverkan som möjligt i vår verksamhet. Det innebär att vi i vårt dagliga arbete skall:

  • Ständigt förbättra våra processer och produkter för att minska våra produkters miljöpåverkan 
  • Förebygga föroreningar genom att årligen bedöma miljöpåverkan av både nuvarande och framtida verksamhet 
  • Sträva så långt det är möjligt efter att enbart leverera miljöanpassat emballage och förpackningar 
  • Optimera och miljöanpassa våra transporter 
  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt om möjligt uppfylla våra kunders kvalitets- och miljökrav 
  • Påverka våra leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn vid upphandling


Certifikat 14001

Klicka på bilden för att ladda ner