Polyester

Polyester, en tunn, prisvärd och välbeprövad beläggning, är den beläggning som oftast förekommer på våra profilerade tak idag.

Koncernbenämning Hairplus
Beläggningstjocklek 25my
Primer 5my
Topplack 20my
Glans 30 GU Nominell
Hygien (EC 852200 M) Vit kulör kan användas i livsmedelsindustrin. Skall dock inte vara i direkt kontakt med denna.
Baksideslack 12my
Korrosionsklass RC 3 extriört användande
UV klass RUV 3 extriört användande
Humiditetsklass CPI3 interiört användande