2 Pir-skummade takpaneler | ArcelorMittal Projekt

PIR-panel tak

PIR - polyisocyanurat - er et unikt materiale der isolasjonstykkelsen kan reduseres med nesten halvparten sammenlignet med mineralull og EPS. Materialet kan anvendes for både veggpaneler og tak.